TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken van de website van Dorien Rijkmans en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze gebruikersvoorwaarden en disclaimer.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website kan ik zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te te coachen op het gebied van geld verdienen en  ondernemen. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel ik deze website met grote zorgvuldigheid heb samengesteld en onderhoudt, kan ik niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Ik garandeer ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

Alle prijzen op deze website zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

EXTERNE LINKS

Wanneer ik denk dat het interessant voor je is, deel ik op mijn website of via social media links naar externe websites van samenwerkingspartners, affiliates of interessante partijen. Ik wijs je erop dat ik geen controle heb over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk ben voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar mijn  website links bevat.

IE-RECHTEN

Alle rechten op deze website behoren toe aan Dorien Rijkmans of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Dorien Rijkmans, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Dorien Rijkmans.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank.

Dorien Rijkmans
Schimmelpennincksingel 36
7431 ZM Diepenveen